Yêu nhau 3 năm, Nhã Phương chỉ đăng ảnh chung với Trường Giang vài lần, fans còn nhớ bức hình đầu tiên của họ không?

2