Xuất hiện vắng bóng ông xã Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như gây chú ý với vẻ mặt “khó đăm đăm”

5