Xuất hiện thần thái đẳng cấp là thế nhưng Kendall Jenner vẫn bị dân mạng soi ra khuyết điểm này

4