Xe container bị lật, người dân rủ nhau gom hơn 20 tấn hoa quả giúp tài xế

104


Thấy hàng chục tấn hoa quả đổ tràn giữa đường khi xe container bị lật, nhiều người dân Hà Tĩnh đã thu gom lại một chỗ giúp tài xế. (Thongtinchuyennhuong.com)