World Cup 2018 diễn ra ở đâu? Thời gian diễn ra WC 2018 ?

95


Sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 là tâm điểm của làng túc cầu vào năm tới. Vậy World Cup 2018 sẽ được tổ chức ở đâu? và World Cup 2018 sẽ diễn ra khi nào? (Thongtinchuyennhuong.com)