WC 2018 đổi cách phân nhóm hạt giống: Sẽ có nhiều bảng tử thần?

121


Thể Thao 247 – Các nhóm hạt giống tại World Cup 2018 sẽ được chia theo bảng xếp hạng (BXH) của FIFA, thay vì chia theo châu lục như trước đây, vì thế được dự báo sẽ có nhiều bảng tử thần. (Thongtinchuyennhuong.com)