Vừa đưa tiễn Mai Phương, NSND Hồng Vân lặng lẽ đến viếng mộ nghệ sĩ Anh Vũ cùng dòng chia sẻ rơi nước mắt

2