Vợ trẻ của Lâm Phong tiết lộ những biệt danh khi gọi chồng, chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai

3