Vỡ òa khi 41 cặp đôi khuyết tật làm đám cưới, Kim Tuyến nói điều xúc động về hôn nhân tan vỡ của mình

1