Vợ Chiến Thắng: ‘Tôi thường xuyên chuyển tiền cho các vợ cũ của chồng’

31


Thu Ngọc chủ động giúp chồng đi chuyển tiền cho các vợ cũ để nuôi con và rất mừng khi ông xã quan tâm các con riêng. (Thongtinchuyennhuong.com)