Valentine trắng, Kỳ Duyên – Minh Triệu lại công khai “đưa nhau đi trốn” tình tứ thế này

2