Uyên Linh nhắc đến sự cố gọi Taylor Swift là “con rắn hao trai”: Có những em quá nhỏ chê bai tôi, tôi không chấp!

4