Tuyến đường nhựa chưa khánh thành đã đổ sụp xuống kênh

94


100m đường dải nhựa có tổng mức đầu tư nâng cấp gần 70 tỷ đồng ở Nghệ An chưa khánh thành đã bị đổ sụp. (Thongtinchuyennhuong.com)