Tuy là nhân vật phụ trong tấm ảnh do Hương Giang đăng tải, nhưng Kỳ Duyên bất đắc dĩ được chú ý bởi chi tiết này

5