Từng bị chửi cưới đại gia vì hám tiền, Lưu Đào khiến nhiều người phải xấu hổ vì hành động này

3