Tự hào khoe nhẫn cưới, Trường Giang bị Hoài Linh nhắc: “Vui thôi đừng vui quá!”

5