Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện giữa tin đồn sinh con thứ 3

3