Trước thềm đám cưới Cường Đô La, Hạ Vi bất ngờ so sánh mình với “người thua cuộc”; Lan Ngọc phản ứng tiêu cực khi bị đồn làm gái bao

2