Trước khi xác nhận đường ai nấy đi, Thủy Tiên và Noo đã từng có thời gian "trên bến dưới thuyền" đến thế này

10