Tròn 11 năm sau “Miền đất phúc”: Đôi chính viên mãn sự nghiệp lẫn tình yêu, nam phụ sự nghiệp lận đận, đột ngột ra đi ở tuổi 31

7