Trò giết thời gian của “Như Ý truyện”: Rủ nhau cosplay Châu Tấn, ai xem cũng bật cười vì quá hài hước

4