Triệu Vy làm bà chủ nhà hàng, Huỳnh Hiểu Minh là nhân viên

55

(Thongtinchuyennhuong.com)