Toan tính “tàn sát” cả hậu cung, cuối cùng Hoàng hậu – Đổng Khiết cũng sinh được con cho Hoắc Kiến Hoa

6