Tôn Di mãi không dứt khoát chuyện yêu đương, đến si tình như Chung Hán Lương cũng phải tuyên bố đường ai nấy đi

2