Tiếp viên chờ sẵn trong nhà nghỉ, bán dâm giá 200.000 đồng

88


Chủ nhà nhà nghỉ ở biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) nuôi gái bán dâm núp bóng nhân viên phục vụ, thu tiền “vui vẻ” mỗi khách 200.000 đồng. (Thongtinchuyennhuong.com)