Thúy Vân vừa đăng ảnh bị ngã trầy đầu gối, Lan Khuê đã cập nhật trạng thái “dạo này mình thích làm màu”

4