Thiệt mạng sau ba lần xông vào đám cháy để cứu ba người trong một gia đình

100


Khi chạy vào ngôi nhà đang bốc cháy lần thứ ba để cứu con gái chủ nhà bị tàn tật, người quân nhân đã tử vong. (Thongtinchuyennhuong.com)