"Thái giám Tiến Trung" Tưởng Tuyết Minh: Trong phim bị xử chết ai cũng hả dạ, ngoài đời là soái ca body cực phẩm

6