Thêm người tố cáo bị “Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi” Trương Gia Nghê gọi trợ lý đánh hội đồng, uất ức phải bỏ việc

4