Thế giới hưởng ứng ngày ‘không mặc quần đi tàu điện’

11


Hàng nghìn chàng trai, cô gái trên khắp thế giới cởi bỏ quần dài để hưởng ứng ngày không mặc quần đi tàu điện hàng năm.  (Thongtinchuyennhuong.com)