Thật trùng hợp, dù cách xa nửa vòng trái đất thì Cường Đô la và Hà Hồ vẫn giống nhau khi cùng làm điều này cho tình mới

2