Thanh Thúy sinh con đúng ngày mùng 3 Tết, Đức Thịnh quyết “chơi lớn” đặt tên con thật đặc biệt

4