Tậu nhà tiền tỷ nhưng diễn viên Ngọc Lan “ấm ức” tiết lộ chỉ được quản lý cho 200 ngàn đồng chi tiêu mỗi ngày

4