Tại sao điện thoại pin liền tốt hơn pin rời

31


Nhiều người thích điện thoại pin rời vì có thể dễ dàng thay thế pin. Tuy nhiên, chỉ có thiết kế pin liền mới có thể đem tới những smartphone tốt nhất. (Thongtinchuyennhuong.com)