SỐC! Phát ngôn gây đả kích, chủ nhân 3 QBV “bay màu” khỏi FIFA 20

1