Sốc: Nam thần tượng nổi tiếng của nhóm EXO bất ngờ thông báo kết hôn do bạn gái đã mang thai

2