Sốc liên hoàn: Vừa tuyên bố sẽ lấy vợ chưa được nửa ngày, Chen (EXO) đã đám cưới xong trong hôm nay (13/1)?

2