Sau tin đồn có thai với Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch lần đầu xuất hiện rạng rỡ bên “người tình”

4