Sau tin đồn cạch mặt nhau vì Triệu Vy, Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh thân thiết trở lại

6