Sau thời gian giữ im lặng, vợ Jang Dong Gun đã có chia sẻ đầu tiên kể từ scandal “gái gọi” của chồng

2