Sau khi biến Lăng Vân Triệt thành thái giám, Càn Long – Hoắc Kiến Hoa bắt chàng đứng hầu “nghe” thị tẩm Như Ý – Châu Tấn

10