Sau hơn 3 năm kết hôn, Lê Khánh đang mang thai con trai đầu lòng ở tháng thứ 5

8