Sau cảnh bị hiếp dâm tập thể thì đây là cảnh tiếp theo của Lan Cave (Thanh Hương) chạm đáy nỗi đau của người xem

6