Sao Hongkong TVB Hồ Hạnh Nhi gửi tặng hàng hiệu đắt đỏ cho Hoa hậu Thu Hoài

3