Ronaldo lập kỷ lục đáng nể ở quê nhà, đá xoáy giới truyền thông sâu cay

1