Rơi nước mắt với lời chúc sinh nhật của “sao” Fast Furious – Vin Diesel dành cho người bạn quá cố Paul Walker

2