PVF và hành trình tìm kiếm những “Hà Đức Chinh mới”

19


Thể Thao 247 – Từ ngày 17/03 đến 01/05/2018, Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam (PVF) sẽ chính thức tuyển sinh khóa 10 (Thongtinchuyennhuong.com)