“Phú sát Hoàng hậu” Đổng Khiết: 6 năm đong đầy nước mắt vì bị cả Trung Quốc xua đuổi vẫn may mắn có Triệu Vy, Trần Khôn bên cạnh

4