Phũ phàng trên phim là vậy nhưng ngoài đời “Mr. Cần Trô” lại ngọt ngào với Bảo Thanh thế này đây

5