Phũ như YG khi được hỏi về tội môi giới mại dâm của Seungri: “Đã hết hợp đồng, chúng tôi không có gì để nói”

3